Novinky - oznamy

2. pôstna nedeľa (24.2.2013)

Program dnešnej nedele

14:30 - pobožnosť krížovej cesty
15:00 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - 1. piatok v mesiaci marec
Nedeľa - 3. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša
Utorok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčkova, Grečnárova
Od budúcej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova

Úmysly

Pondelok - † Mikuláš, † Jaroslav, † Peter
Utorok - za Božiu pomoc pre brata
Streda - † Vendelín
Štvrtok - na úmysel
Piatok - † Ľudmila
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych na sídlisku.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v našej farnosti nasledovne: v piatok 17:30, v nedeľu o 14:30.

Stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí bude v pondelok po sv. omši.

Kto sa chce zapojiť do aktivity Pôstna krabička pre Afriku, môže si ju prevziať v kaplnke na stolíku.

Klubovňa Hájovňa ponúka program pre deti od 10:00 do 17:00 v pondelok až piatok počas prázdnin.

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili oficiálnu registráciu pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť od 26. do 28. júla 2013 na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku. Účastníkom stretnutia zabezpečujú program s ubytovaním, ako aj možnosť stravovania. Bližšie informácie sú na webovej stránke www.rio13.sk

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.