Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa (3.3.2013)

Program dnešnej nedele

14:30 - pobožnosť krížovej cesty
15:00 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - 4. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša
Utorok - 18:00 sv. omša, sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova
Od budúcej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc a ochranu pre Amáliu
Utorok - † Vendelín
Streda - † Milan
Štvrtok - za zdravie Božiu pomoc pre Sidóniu
Piatok - za Božiu pomoc a ochranu pre syna
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre Vladislava / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v našej farnosti nasledovne: v piatok 17:30, v nedeľu o 14:30.

V sobotu bude krstná náuka o 17:15.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

V piatok 8.3.2013 po sv. omši o 18.30 h sa uskutoční stretnutie s ľuďmi bez domova z Útulku Štart, Žilina. Budú premietať krížovú cestu, za ktorú získali ocenenie Žilinského Oskara a následne bude možnosť diskusie s nimi. Pozývame všetkých, zvlášť birmovancov a mladých ľudí.

Marcové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza prináša podnetný článok generálneho vikára Ladislava Stromčeka o odchode veľkého učiťeľa Benedikta XVI. Našu diecézu v apríli navštívi neobyčajný hosť z Talianska sv. Ján Bosco. O ceste relikvií zakladateľa saleziánov sa dočítate aj v rubrike svet misií. Rubrika Nezabudnuté svetlo prináša portrét sestry Jarmily Homolkovej, vincentky, ktorá časť života prežila vo väzení ale aj na misiách v Burundi...

Ekuza vás dnes (3. 3.) o 18:00 pozýva do Evanjelického kostola na Ekumenický svetový deň modlitieb.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.