Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa (10.3.2013)

4. pôstná nedeľa (10. marec 2013)

Program dnešnej nedele

14:30 - pobožnosť krížovej cesty
15:00 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - 5. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša
Utorok - 18:00 sv. omša, sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova
Od budúcej nedele - rod. Mintálova, Bielečkova, Baškova

Úmysly

Pondelok - za uzdravenie pre Janu
Utorok - † Emil, † Klára
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Michal
Piatok - poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
Sobota - † Karol
Nedeľa - 8:00 za zdravie sestry / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

V pondelok 11.3. bude biblické stretnutie po sv. omši v kaplnke o 18:30.

Na budúci piatok o 17:30 budú budú mať krížovú cestu mladí z našej farnosti, pozývame aj birmovancov.

Na budúcu nedeľu bude bábkové predstavenie pre deti po sv.omši o 11:00. Bude to rozprávka Divotvorný hrnec a Žabí princ.

Pozývame hlavne manželov a mladých ľudí na stretnutie s talianskym kňazom Mons. Renzom Bonettim. V stredu večer o 19:30, bude mať prednášku v Diecéznom centre na tému sviatosti manželstva. Prednášku na tému novej evanjelizácie vo farnosti bude mať vo štvrtok o 9:00 (tiež v DC). Viac informácií nájdete na diecéznej stránke www.dcza.sk.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva na benefičný koncert v nedeľu 17. marca 2013 o 15:00 hod. do auly školy. Dobrovoľným príspevkom môžete podporiť projekt združenia Sávio s názvom Tehlička 2013 na záchranu detí ulice v Angole, Keni, Južnom Sudáne a v Azerbajdžane.

Diecézna charita sv. Vincenta v Žiline, ktorý prevádzkuje šatník pre ľudí bez domova a v núdzi, potrebuje pánske veci: svetre, nohavice, košele...
Veci prijímajú v pracovných dňoch od 8 - 15 hod. priamo v zariadení na Predmestskej 12 (2 min. od Mestského úradu pod Auparkom). Tel.:041/724 47 95

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.