Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa (17.3.2013)

5. pôstná nedeľa (17. marec 2013)

Program dnešnej nedele

14:30 - pobožnosť krížovej cesty
15:00 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
15:15 - modlitba posv. ruženca
19:00 - stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na prvé sväté prijímanie

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Nedeľa - Kvetná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša, pri sv. omšiach budeme požehnávať bahniatka

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mintálova, Bielečkova, Baškova
Od budúcej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova

Úmysly

Pondelok - † Vincent
Utorok - na úmysel
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc pre rodičov
Piatok - za Božiu pomoc pri skúškach pre deti
Sobota - † Pavol
Nedeľa - 8:00 † Alžbeta, † Jozef, † Pavol / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 1185 Euro.

Dnes bude bábkové predstavenie pre deti po sv. omši o 11:00. Bude to rozprávka Divotvorný hrniec a Žabí princ.

V pondelok 18.3. v kaplnke po sv. omši bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

Na budúci piatok o 17:30 budú sa modliť krížovú cestu ženy z našej farnosti.

Vzadu v kaplnke si môžete prevziať informačný list žilinských farností.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 25.3 v pondelok, v čase od 10:00 do 11:30, a od 16:00 do 18:30.

20. a 21. apríla sa uskutoční púť do Čenstochovej a Krakova. Cena púte je 18 Euro a 60 zlotých.V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie, obed a raňajky. Prihlásiť sa môžete v sakristi kaplnky, alebo v kancelárii farnosti Žilina-mesto.

26.až.27 apríla sa uskutoční miništrantská púť v Šaštíne. Kto má záujem sa zúčastniť na miništrantskej púti v Šaštíne, tak nech sa prihlási u Matúša Mažguta alebo Jakuba Sliviaka na dolu uvedenom telefónnom čísle t.č: 0907 328 278 do 7. apríla.

Pozývame manželov na duchovnú obnovu. Stretnutie budú bývať v kaplnke v stredu o 17:30. Prvé stretnutie bude 10. apríla. Prihlásiť sa môžete do 7.apríla v kaplnke, alebo u rodiny Dolynayovej, Kondelovej.

Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 11. do 16. augusta 2013 pre deti od 8 do 12 rokov. Pre deti od 12 rokov na chate Gumár v Kunerade od 21.do 24.augusta. Prihlásiť sa možno do 15.júna. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.