Novinky - oznamy

Kvetná nedeľa (24.3.2013)

Kvetná nedeľa (24. marec 2013)

Program dnešnej nedele

14:30 – pobožnosť krížovej cesty
15:00 – ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 – modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok – Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok – Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota – Biela sobota, Vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 19:00 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 18:30 sv. omša

Zelený štvrtok
- 9:30 – dopoludnia - slávnostná sv. omša v katedrále Najsvätejšej Trojice za účasti žilinského diecézneho biskupa a kňazov žilinskej diecézy spojená s posvätením olejov.
- Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:00, po sv.omši do 19:30 bude bdenie s Ježišom na Olivovej hore - poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Veľký piatok
- slávenie utrpenia a smrti Pána - deň prísneho pôstu
- 8:00 - ranné chvály s posvätným čítaním
- 8:30 - krížová cesta v prípade priaznivého počasia smerom na Hradisko
- 14:45 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- 15:00 - obrady Veľkého piatku, po skončení obradov bude hodinová poklona ku krížu na spôsob modlitby Taizé

Biela sobota
- 8.00 - ranné chvály s posvätným čítaním
- 8:30 - bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone do 19:30
- 19:30 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- 20:00 - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa
- 7:45 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- sv. omše 8:00, 9:30, 11:00 hod.

Veľkonočný pondelok
- 8:00 - sv. omša

2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva, patrocínium kaplnky, sv. omše 08:00, 9:30 spieva, detský spevokol Lúčik a o 11:00 - hodová, ktorú bude celebrovať doc.ThDr. Jozef Kyselica, rektor kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, pri sv. omši bude spievať mládežnícky spevokol P.O.Z.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova
Od budúcej nedele - rod. Jurčova, Garelova

Úmysly

Pondelok - † Magdaléna, † Ján
Utorok - † Jozefína, † Martin
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Patrik
Sobota - † Viktor
Nedeľa - 8:00 † Irena / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 25.3. v pondelok, v čase od 10:00 do 11:30, a od 16:00 do 18:30.

Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera.

13. a 14. apríla sa uskutoční púť do Čenstochovej a Krakova. Cena púte je 18 Euro a 60 zlotých.V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie, obed a raňajky. Prihlásiť sa môžete v sakristi kaplnky, alebo v kancelárii farnosti Žilina-mesto.

V diecéznom centre sa uskutoční v utorok 26.3. a 2.4. o 17:00 stretnutie o čítaní Božieho slova vo forme Lekcio divina.

Pozývame manželov na duchovnú obnovu. Stretnutie budú bývať v kaplnke v stredu o 17:30. Prvé stretnutie bude 10. apríla. Prihlásiť sa môžete do 7. apríla v kaplnke, alebo u rodiny Dolynayovej, Kondelovej.

Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 11. do 16. augusta 2013 pre deti od 8 do 12 rokov. Pre deti od 12 rokov na chate Gumár v Kunerade od 21. do 24. augusta. Prihlásiť sa možno do 15. júna v sakristii kaplnky. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.