Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa (31.3.2013)

Veľkonočná nedeľa (31. marec 2013)

Liturgický kalendár

Piatok - 1. piatok v mesiaci apríl
Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 8:00 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 14:00 sv. omša, pohrebná sv. omša
Štvrtok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 17:00 sviatosť zmierenia,18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - hodová

2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva, patrocínium kaplnky, sv. omše: 8:00, 9:30 spieva, detský spevokol Lúčik a o 11:00 - hodová, ktorú bude celebrovať doc.ThDr. Jozef Kyselica, rektor kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, pri sv. omši bude spievať mládežnícky spevokol P.O.Z.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Jurčova, Garelova
Od budúcej nedele - rod. Přikrylova, Belešova

Úmysly

Pondelok - † Marianna
Utorok - za Božiu pomoc pre rodinu
Streda - † Stela
Štvrtok - † Michal
Piatok - † Mária, † Jozef
Sobota - † Ján
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 +bratia, † rodičia / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude výročná veľkonočná ofera.

V piatok budem dopoludnia spovedať starších a nevládnych.

Odchod na púť do Krakova a Čenstochovej bude 13.4. o 7:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku a 7:15 z autobusovej stanice pred Jednotou.

Manželia, chcete nanovo objaviť krásu manželstva?
Tak práve pre Vás sú tu: Manželské večery
8 romantických večerov pri chutnom jedle, svetle sviečky, premietaní prednášok a následnej diskusii v manželskej dvojici.
Začíname v stredu 10. aprila 2013 od 17:30 - 20:00 v priestoroch kaplnky.
Stráženie detí zabezpečené v Hájovni.
Nahláste sa v sakristii kaplnky alebo u rodiny Kondelovej alebo Dolinayovej.

Témy manželských večerov:

  • Vybudovať pevné základy
  • Umenie komunikácie
  • Riešenie konfliktov
  • Sila odpustenia
  • Rodičia a svokrovci
  • Dobrý sex
  • Láska v akcii
  • Slávnostná večera - V čom spočíva pekné manželstvo?

Všetci ste srdečne pozvaní.

Na Veľkú noc vyjde nové vydanie časopisu Naša Žilinská diecéza, v ktorom sa dočítate zaujímavosti nielen zo života diecézy, ale aj národnej púte v Ríme. Atmosféru z voľby nového pápeža z Námestia sv. Petra v Ríme prináša v reportáži Martin Kramara. S Ladislavom Stromčekom sa vrátime k udalostiam sviečkovej manifestácie. V rubrike Zo života diecézy Vám predstavíme najsevernejší dekanát diecézy, ako aj rozhovor s dekanom Emilom Florišom. V aprílovom vydaní nechýba ani pravidelná dvojstrana Detského kútika a portrét Svätého Otca Františka.

Na budúcu nedeľu bude hodová ofera na stavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.