Novinky - oznamy

2. Veľkonočná nedeľa (7.4.2013)

2. veľkonočná nedeľa "C" (7. apríl 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - Slávnosť Zvestovania Pána
Štvrtok - sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 3. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:00, 18:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 09:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Přikrylova, Belešova
Od budúcej nedele - rod. Gašpierikova, Konštiakova

Úmysly

Pondelok - 17:00 na úmysel, 18:30 † Štefan, † Anna, † Pavol
Utorok - † Justín, † Klementína
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc
Piatok - za obrátenie starého otca
Sobota - † Jozef
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás o 15:00 pozývame do kaplnky na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

Odchod na púť do Krakova a Čenstochovej bude 13.4. o 7:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku a 7:15 z autobusovej stanice pred Jednotou.

Manželia, chcete nanovo objaviť krásu manželstva?
Tak práve pre Vás sú tu: Manželské večery
8 romantických večerov pri chutnom jedle, svetle sviečky, premietaní prednášok a následnej diskusii v manželskej dvojici.
Začíname v stredu 10. aprila 2013 od 17:30 - 20:00 v priestoroch kaplnky.
Stráženie detí zabezpečené v Hájovni.
Nahláste sa v sakristii kaplnky alebo u rodiny Kondelovej alebo Dolinayovej.

Témy manželských večerov:

  • Vybudovať pevné základy
  • Umenie komunikácie
  • Riešenie konfliktov
  • Sila odpustenia
  • Rodičia a svokrovci
  • Dobrý sex
  • Láska v akcii
  • Slávnostná večera - V čom spočíva pekné manželstvo?

Všetci ste srdečne pozvaní.

Vo Veľkonočnom období, kedy nanovo prežívame radosť z našej spásy, chceme priniesť toto ovocie tým, ktorí stratili nádej v lásku Boha ako svojho Otca, neprichádzajú viac do chrámov a žijú opierajúc sa len o svoje sily.
Počas piatich nedeľných popoludní od 7. apríla do 5. mája 2013, v čase od 15:30 do 17:30 hod, budú členovia Neokatechumenátnej cesty ohlasovať Evanjelium na Mariánskom námestí s vierou, že všetko ostatné doplní Duch svätý. Ak chceš byť účastný tejto misie Katolíckej cirkvi - príď nás podporiť svojou účasťou.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v Žiline na Solinkách, rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Dnes bude hodová ofera na stavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.