Novinky - oznamy

3. Veľkonočná nedeľa (14.4.2013)

3. veľkonočná nedeľa "C" (14. apríl 2013)

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 4. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Gašpierikova, Konštiakova
Od budúcej nedele - rod. Raškovaá, Pupišova

Úmysly

Pondelok - na úmysel
Utorok - za Božiu pomoc a ochranu
Streda - na úmysel
Štvrtok - poďakovanie za 63 rokov života pre Máriu a Božiu pomoc do ďalších rokov
Piatok - † Cyril
Sobota - † Petronela
Nedeľa - 8:00 † Petronela / 09:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Hodová ofera na výstavbu kostola bola 1020 Eur.

Na budúci týždeň pozývame deti na bábkové predstavenie pre deti o sv. omši o 11:00. Budú sa hrať rozprávky pre deti o Pampúšikovi a Princeznej na hrášku.

Pri príležitosti príprav na oslavy 200. výročia narodenia svätého Jána Bosca putujú jeho relikvie po celom svete. V dňoch 20. až 22. apríla 2013 "zavíta" don Bosco aj do saleziánskeho domu v Žiline. Srdečne Vás pozývame na stretnutie s don Boscom. Program vyvrcholí slávnostnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup Tomáš Galis v nedeľu 21.4. o 11:00. Program je na výveske.

1. mája Vás pozývame na celožilinská púť do Trnového, kde je kostol sv. Cyrila a Metoda. Program: 11:00 sv. omša, 12:15 koncert Petra Bažíka. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.