Novinky - oznamy

5. Veľkonočná nedeľa (28.4.2013)

5. veľkonočná nedeľa "C" (28. apríl 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
Štvrtok - sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, zároveň 1. piatok v mesiaci máj
Nedeľa - budúca nedeľa bude 6. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie - 1. skupina detí
Streda - sv. omša bude v Trnovom o 11:00
Štvrtok - od 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - od 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame všetkých birmovancov, účasť nutná
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - 1. sv. prijímanie pre prvú skupinu detí

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kondelova, Lutišanova
Od budúcej nedele - rod. Čelkova, Kucharovičova

Úmysly

Pondelok - † Milan
Utorok - † Jozef
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Milan
Piatok - † Michal
Sobota - † Juraj, † Agnesa
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

V máji Vás pozývame na májové pobožnosti, začínajú 10 minút pred sv. omšou.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych.

Deti, ktoré pôjdu na budúcu nedeľu na 1. sv. prijímanie - prvá skupina, budú mať nácvik v utorok 30.4. o 17:30. Deti si po sv. omši prevezmu rúcha o 19:00.
Sviatosť zmierenia bude pre deti a príbuzných v sobotu od 9:00 do 9:45 v kaplnke.

1. mája Vás pozývame na celožilinská púť do Trnového, kde je kostol sv. Cyrila a Metoda. Program je následovný: 11:00 sv. omša, 12:15 koncert Petra Bažíka.
1. mája pozývame deti na púť do Rajeckej Lesnej, deti sa môžu prihlásiť v sakristii kaplnky. Prihlásiť sa môžete do nedele 5. mája v sakristii kaplnky.

8. mája Vás pozývame na jarnú turistiku na Malinô Brdo, kde bude aj zabezpečená sv. omša. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 5. mája z dôvodu dopravy.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.