Novinky - oznamy

6. Veľkonočná nedeľa (5.5.2013)

6. veľkonočná nedeľa "C" (5. máj 2013)

Liturgický kalendár

Štvrtok - Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 7. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie - 2. skupina detí
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00, 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - 1. sv. prijímanie pre druhú skupinu detí

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Čelkova, Kucharovičova
Od budúcej nedele - rod. Šimekova, Chodelkova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu
Streda - na úmysel
Štvrtok - 17:00 za zdravie rodičov / 18:30 za našu farnosť
Piatok - † Peter
Sobota - za Božiu pomoc pre Romana s rodinou
Nedeľa - 8:00 † Silvester / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

V máji Vás pozývame na májové pobožnosti, začínajú 10 minút pred sv. omšou.

Od piatku sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému po májovej pobožnosti.

Tento týždeň máme aj prosebné dni za úrodu, v pondelok, utorok, streda.

Deti, ktoré pôjdu na budúcu nedeľu, druhá skupina, budú mať nácvik v utorok 7.5. o 17:30. Sviatosť zmierenia bude pre deti a príbuzných v sobotu od 9:00 do 9:45 v kaplnke.

8. mája Vás pozývame na jarnú turistiku na Malinô Brdo, kde bude aj zabezpečená sv. omša. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 5 .mája z dôvodu dopravy. Odchod bude o 7:30 z Konečnej trolejbusu.

Najnovšie číslo Našej Žilinskej diecézy opäť ponúka množstvo informácií z diania na jej území, no nielen to. Úvodný článok prináša priamo z Mexika rozprávanie o zjavení Panny Márie v Guadalupe a jej zázračnom obraze. Manželom je venovaný článok s názvom Neexistuje dokonalý pár, v ktorom zaznejú hlavné myšlienky z prednášky dona Renza Bonettiho počas jeho návštevy v Žiline. Nechýbajú tradičné rubriky - tentoraz predstavujeme rajecký dekanát, z ktorého sú aj manželia z obľúbenej rubriky Dvaja z jedného páru.

6.5. o 18:00 vás pozývame do kostola sv. Barbory v Žiline na TAIZE MODLITBU.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.