Novinky - oznamy

7. Veľkonočná nedeľa (12.5.2013)

7. veľkonočná nedeľa "C" (12. máj 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Utorok - sv. Mateja, apoštola, sviatok
Štvrtok - sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv.omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šimekova, Chodelkova
Od budúcej nedele - rod. Grečnárova, Mrázikova, Káčerova

Úmysly

Pondelok - † Ivan
Utorok - za zdravie mamy
Streda - † Stela
Štvrtok - † Jozef, † Františka
Piatok - † starí rodičia, † Ľudmila, † František, † Miroslav
Sobota - † Anton, † rodičia
Nedeľa - 8:00 † Vladislav / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

V pondelok po sv.omši v kaplnke bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční rozprávkové predstavenie pre deti po sv.omši o 11:00. Budú sa hrať rozprávky O hlúpej žene a Soľ nad zlato.

Na budúcu nedeľu Vás pozývame na adoráciu, ktorá začne o 18:00 do 20:00.

Vo štvrtok 16. mája sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu vo farnosti Závodie. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30 v kostole sv.Štefana.

V sobotu 18. mája vás pozývame na 9. Rozhlasovú púť Radia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Prihlasovanie je do štvrtku 16. 5. v sakristii katedrály a na farskom úrade Žilina - mesto. Cena je 13,- eur. Viac informácii na plagáte vo výveske.

Tento týždeň máme letné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Obsah letných kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov a duchovné povolania.

V máji Vás pozývame na májové pobožnosti, začínajú 10 minút pred sv. omšou. Predtým sa pomodlíme novénu k Duchu svätému.

Na budúci víkend sa uskutoční duchovná obnova pre birmovancov v Oščadnici. Stretnutie bude sobotu 18.5. o 6:35 na železničnej stanici.

Pozývame vás v nedeľu 19. mája 2013 na Mariánske námestie v Žiline.
Príďte prejaviť podporu rodine: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy“.
Stretneme sa o 14:30 na sv. omši v kostole Obrátenia sv. Pavla (kapucíni).
Po sv. omši, od 15:30 vás čaká kultúrno - zábavný program na námestí.

Srdečne pozývame mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Turíčny víkend“, ktoré sa uskutoční v Považskej Bystrici v dňoch od 18. 5. do 19. 5. 2013. Ak máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke Žilinskej diecézy. Bližšie informácie nájdete na plagáte a www.dcza.sk/turicny-vikend.

Na budúcu nedeľu bude výročná svätodušná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.