Novinky - oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce (19.5.2013)

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce "C" (19. máj 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - Svätodušný pondelok
Nedeľa - budúca nedeľa bude Nedeľa Najsvätejšej trojice, patrocínium katedrály v Žiline

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Grečnárova, Mrázikova, Káčerova
Od budúcej nedele - rod. Blažekova, Kurejova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pri operácii
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Zofia
Piatok - † Michal, † Anna, † Mária, † Ondrej, † Agnesa
Sobota - † Viktor, † Štefánia, † Pavol
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 † Jozef, † Luboš / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Zbierka na výstavbu kostola bola 895 Euro.

Dnes sa uskutoční rozprávkové predstavenie pre deti po sv. omši o 11:00. Budú sa hrať rozprávky O hlúpej žene a Soľ nad zlato.

Dnes vás pozývame na adoráciu, ktorá začne o 18:00 do 20:00.

8. júna vás pozývame na púť do Litmanovej spojenú s návštevou Červeného kláštora. Cena za dopravu autobusom je 10 Euro. Prihlásiť sa môžete do 2. júna v sakristii kaplnky.

V máji májové pobožnosti začínajú 10 minút pred sv. omšou.

Pozývame vás dnes na Mariánske námestie v Žiline.
Príďte prejaviť podporu rodine: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy“.
Stretneme sa o 14:30 na sv. omši v kostole Obrátenia sv. Pavla (kapucíni).
Po sv. omši, od 15:30 vás čaká kultúrno-zábavný program na námestí.

Dnes bude výročná svätodušná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.