Novinky - oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (26.5.2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "C" (26. máj 2013)

Liturgický kalendár

Štvrtok - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok
Sobota - sv. Justína, mučeníka, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 9. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude procesia so sviatoťou oltárnou
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Blažekova, Kurejova
Od budúcej nedele - rod. Briestenská, Kopčova, Čarná

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc
Utorok - † Ondrej, † Štefánia, † Ján
Streda - na úmysel
Štvrtok - 17:00 na úmysel, 18:30 za našu farnosť
Piatok - † Michal
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Pozvanie pre deti
Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 11. do 16. augusta 2013 pre deti od 8 do 12 rokov. Pre deti od 12 rokov na chate Gumár v Kunerade od 21. do 24. augusta. Prihlásiť sa možno do 2. júna v sakristii kaplnky. Prihlášky a bližšie info sú k dispozícii v kaplnke na Hájiku.

8. júna vás pozývame na púť do Litmanovej spojenú s návštevou Červeného kláštora. Cena za dopravu autobusom je 10 Euro. Prihlásiť sa môžete do 2. júna v sakristii kaplnky.
Budúce prvoprijímajúce deti pozývame na zápis 3. a 4.6.2013 od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.