Novinky - oznamy

10. nedeľa v období cez rok (9.6.2013)

10. nedeľa v cezročnom období "C" (9. jún 2013)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Štvrtok - sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 11. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 17:30 sv. omša spojená s katechézou o sv. Cyrilovi a Metodovi v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch, ktorú celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michelova, Káčerova, Konušíkova
Od budúcej nedele - rod. Svrčkova, Zatkalíkova

Úmysly

Pondelok - † Brigita, † Ambróz
Utorok - † Karol
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Mária, † Pavol
Piatok - † Mária, † Jozefína
Sobota - † Mária, † Václav
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre Editu / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Od 14. do 16.júna organizujeme chatu pre miništrantov do Nízkych Tatier. Cena je 2 Eurá. Prihlásiť sa možno ešte dnes.

Pozývame deti a mladých, aby vypli telku a počítace a radšej zapli seba! Celý týždeň, od 17. do 21. júna, budeme spolu objavovať svoje talenty, hrať sa a súťažiť od 16:00 do 18:30. Tak neseď doma a príď do kaplnky!

Stretnutie rodičov táborovych deti bude 22.6. o 20:00 v kaplnke.
Pozývame na stretnutie rodín, ktoré bude 22. júna v Bánovej na ihrisku. Je to možnosť zašportovať si, porozprávať sa, dať si dobrý guláš ...Prihlásiť sa možno v sakristii. Účastnícky poplatok je 3 Eurá. Deti od 5 do 15 rokov polovicu. Do 5 rokov gratis.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

14. júna o 19:00 sa v katedrále Najsvätejšej Trojice uskutoční modlitbová vigília pred udelením sviatosti diakonátu a kňazstva

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.