Novinky - oznamy

12. nedeľa v období cez rok (23.6.2013)

12. nedeľa v cezročnom období "C" (23. jún 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Piatok - sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota - sv. Petra a Pavla, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 13. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 8:00, 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šilhárova, Šoškova
Od budúcej nedele - rod. Jančigova, Melova, Hájkova

Úmysly

Pondelok - † Ján
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok - za obrátenie, Božiu pomoc, dary Ducha Svätého, ochranu Panny Márie pre Lukáša a Pavla
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Bernardínu
Sobota - 8:00 † Peter, † Alžbeta, † Štefan, 19:00 za našu farnosť
Nedeľa - 8:00 † Martin / 10:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Dnes pri sv. omši o 11:00 bude slávnostné Te Deum. Ďakovná modlitba na konci školského roka.

Pozývame Vás na leteckú púť do Lúrd od 18. do 22. októbra, cestou späť navštívime aj Paríž. Prihlásiť sa možno do 7. júla v sakristii kaplnky. Cena je 395 Euro. Zahŕňa dopravu, 2x polpenziu, ubytovanie, cestovné poistenie.

Na budúcu sobotu a nedeľu sa uskutoční púť rodín vo Višňovom. Program púte je na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.