Novinky - oznamy

13. nedeľa v období cez rok (30.6.2013)

13. nedeľa v cezročnom období "C" (30. jún 2013)

Liturgický kalendár

Utorok - Návšteva Panny Márie, sviatok
Streda - sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Piatok - sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť, zároveň 1. piatok v mesiaci júl
Nedeľa - budúca nedeľa bude 14. nedeľa v cezročnom období, 1. nedeľa v mesiaci

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 8:00,10:00 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv.omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Jančigova, Melova, Hájkova
Od budúcej nedele - rod. Korbelova, Cibova

Úmysly

Pondelok - † Anton
Utorok - za obrátenie, Božiu pomoc, dary Ducha Svätého, ochranu Panny Márie pre Jozefa a Aniku
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Matej
Piatok - 8:00 † Emil, † Žofia, † Rudolf, † Emil
Sobota - † František, † Albína, † Alojz, † Viola
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Krstná náuka bude v sobotu o 18:15.

Vo štvrtok budem spovedať starších a chorých.

Pozývame Vás na leteckú púť do Lúrd od 18. do 22. októbra, cestou späť navštívime aj Paríž. Prihlásiť sa možno do 7. júla v sakristii kaplnky. Cena je 395 Euro. Zahŕňa dopravu, 2x polpenziu, ubytovanie, cestovné poistenie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.