Novinky - oznamy

14. nedeľa v období cez rok (7.7.2013)

14. nedeľa v cezročnom období "C" (7. júl 2013)

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Nedeľa - budúca nedeľa bude 15. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Korbelova, Cibova
Od budúcej nedele - rod. Michalkova, Michalcova

Úmysly

Pondelok - † Štefánia, † Vilma, † Matilda
Utorok - †Ladislav
Streda - za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok - za obrátenie Júlie
Piatok - za Božiu pomoc pre Teréziu
Sobota - †Jozef
Nedeľa - 8:00 poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc / 10:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Pre tých, ktorí chcú zažiť atmosféru Svetových dní mládeže, ale pre finančné či iné dôvody nemôžu cestovať do Ria de Janeira, je tu alternatíva, národné stretnutie mládeže R13. Uskutoční sa od 26. do 28. júla 2013 v Ružomberku. Program a registrácia na www.rio13.sk

Kto má záujem sa prihlásiť na púť do Lúrd, môže tak urobiť do 10. júla.

Môžete si zakúpiť časopis Naša diecéza, cena je 50 centov.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.