Novinky - oznamy

16. nedeľa v období cez rok (21.7.2013)

16. nedeľa v cezročnom období "C" (21. júl 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Márie Magdalény, spomienka
Utorok - sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Štvrtok - sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Piatok - sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Sobota - sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Budúca nedeľa bude 17. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zuskáčova, Kágerova
Od budúcej nedele - rod. Mičianová, Ružbárska

Úmysly

Pondelok - † Jozefa
Utorok - † Paulína, † Ferdinand
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Božena, † Libor
Piatok - † Jozef
Sobota - za zdravie a dary Ducha sv.pre rodinu
Nedeľa - 8:00 † Paulína / 10:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Na budúcu nedeľu budem požehnávať automobily po sv. omši o 10:00.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.