Novinky - oznamy

17. nedeľa v období cez rok (28.7.2013)

17. nedeľa v cezročnom období "C" (28. júl 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Marty, spomienka
Streda - sv. Ignáca z Loyly, spomienka
Štvrtok - sv. Alfonza Márie di Liguori, spomienka
Piatok - 1.piatok v mesiaci august, zároveň v tento deň je možnosť získať porciunkulové odpustky
Budúca nedeľa bude 18. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv.omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mičianova, Ružbárska
Od budúcej nedele - rod. Mažgútova, Masná

Úmysly

Pondelok - † Štefan
Utorok - † Albína
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Milan
Piatok - † Margita
Sobota - † Pavol
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Dnes budem požehnávať automobily po sv. omši o 10:00.

Spovedať starších a nevládnych budem v piatok dopoludnia.

Ďakujeme, bratia a sestry za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri brigádach na novostavbe kostola.