Novinky - oznamy

18. nedeľa v období cez rok (4.8.2013)

18. nedeľa v cezročnom období "C" (4. august 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - Výročie posviacky mariánskej baziliky v Ríme, ľubovolná spomienka
Utorok - Premenenie Pána, sviatok
Štvrtok - sv. Dominika, kňaza, spomienka
Piatok - sv.Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok
Sobota - sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Budúca nedeľa bude 19. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mažgútova, Masná
Od budúcej nedele - rod. Bergerova, Labátova, Svitekova

Úmysly

Pondelok - † Ján
Utorok - za Božiu pomoc pre Máriu
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Marianna
Piatok - † Patrik
Sobota - † Ján
Nedeľa - 8:00 † Helena, † Jozef, † Ján / 10:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Môžete si zakúpiť časopis Naša diecéza. Cena je 50 centov.

Môžete si nahlásiť úmysly sv.omší na mesiac september, október.

V nedeľu 11.8. začína farský letný tábor v Liptovskom Jáne. Odchádzame zo železničnej stanice (nástupište 6) o 14:00. Prosíme nezabudnite si kartičku poistenca, prehlásenie o bezinfekčnosti a doplatok do plnej sumy tábora. Tešíme sa na vás!

V sobotu 17.8. o 19:00 bude ďakovná svätá omša za tábory pre deti, rodičov a priateľov.

Ďakujeme, bratia a sestry za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri brigádach na novostavbe kostola.