Novinky - oznamy

19. nedeľa v období cez rok (11.8.2013)

19. nedeľa v cezročnom období "C" (11. august 2013)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Štvrtok - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Budúca nedeľa bude 20. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 17:00, 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Bergerová, Labátová, Sviteková
Od budúcej nedele - rod. Surovcová, Mikušová

Úmysly

Pondelok - na úmysel
Utorok - na úmysel
Štvrtok - 17:00 na úmysel, 18:30 za farnosť
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc
Sobota - † Ondrej, † Štefánia
Nedeľa - 8:00 za farnosť / 10:00 † Elena, † Anna

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Môžete si zakúpiť časopis Naša diecéza. Cena je 50 centov.

Dnes začína farský letný tábor v Liptovskom Jáne. Odchádzame zo železničnej stanice (nástupište 6) o 14:00. Prosíme nezabudnite si kartičku poistenca, prehlásenie o bezinfekčnosti a doplatok do plnej sumy tábora. Tešíme sa na vás!

V sobotu 17.8. o 19:00 bude ďakovná svätá omša za tábory pre deti, rodičov a priateľov.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

7. septembra vás pozývame na stretnutie rodín do Bánovej - farský deň, je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zašportovať. Prihlásiť sa možno v sakristii do 4. septembra.

Aj v školskom roku 2013/2014 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svoje stránky si v Rebríku po prvýkrát nájdu aj predškoláci.
Časopis poskytuje deťom kvalitné čítanie, zábavu a tvorivé podnety pre voľný čas a pomáha im v ich duchovnom raste. Je zvlášť vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na telefónnom čísle 02/20 44 52 53, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk, kde nájdete aj údaje pre finančnú podporu tohto neziskového projektu kresťanskej výchovy detí.

Bližšie informácie o púťach v diecéze nájdete na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem chlapom za pomoc pri brigáde v novom pastoračnom centre.