Novinky - oznamy

20. nedeľa v období cez rok (18.8.2013)

20. nedeľa v cezročnom období "C" (18. august 2013)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda - sv. Pia X., pápeža, spomienka
Štvrtok - Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Sobota - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa bude 21. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv.omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Surovcová, Mikušová
Od budúcej nedele - rod. Tumová, Škvareková

Úmysly

Pondelok - † rodičia, † bratia
Utorok - † Františka, † Štefan, † Irenej
Streda - za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla
Štvrtok - † Kamila
Piatok - † Kristína, † Ľudovít
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Nedeľa - 8:00 † Ľudovít / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Zbierka na výstavbu kostola bola 560 Euro.

7. septembra vás pozývame na stretnutie rodín do Bánovej- farský deň, je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zašportovať. Prihlásiť sa možno v sakristii do 4. septembra.

Aj v školskom roku 2013/2014 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svoje stránky si v Rebríku po prvýkrát nájdu aj predškoláci.
Časopis poskytuje deťom kvalitné čítanie, zábavu a tvorivé podnety pre voľný čas a pomáha im v ich duchovnom raste. Je zvlášť vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na telefónnom čísle 02/20 44 52 53, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk, kde nájdete aj údaje pre finančnú podporu tohto neziskového projektu kresťanskej výchovy detí.

Ďakujeme, bratia a sestry za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem mladým animátorom za pomoc pri príprave a realizácii tábora