Novinky - oznamy

21. nedeľa v období cez rok (25.8.2013)

21. nedeľa v cezročnom období "C" (25. august 2013)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Moniky, spomienka
Streda - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Budúca nedeľa bude 22. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumová, Škvareková
Od budúcej nedele - rod. Horáčková, Grečnárová

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre snúbencov
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre mamu
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc
Piatok - za Božiu pomoc v rodine
Sobota - za Božiu pomoc v rodine
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

1. septembra sa uskutoční púť mužov vo Višňovom, bližšie informácie sú na výveske.

1. septembra o19:00 pozývam animátorov birmovancov na stretnutie do kaplnky.

6. septembra sa uskutoční stretnutie birmovancov po sv.omši v kaplnke.

Už niekoľko dní je možné sa registrovať na Vlak Fóra života, ktorý povezie účastníkov Národného pochodu za život z Bratislavy do Košíc a späť. Špeciálny vlak, v ktorom detských i dospelých cestujúcich čaká program a skvelé spoločenstvo, odchádza z Bratislavy v sobotu 21. septembra v ranných hodinách, s nástupnými stanicami Bratislava, Trnava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica a Žilina. Účastníkov podujatia v Košiciach bude v sobotu večer čakať program – podrobnosti na stránke http://www.pochodzazivot.sk/program/.
Ďalšie dva špeciálne vozne budú vypravené v nedeľu 22. septembra ráno, na spiatočnej ceste budú pripojené k Vlaku FŽ. Vlak sa bude z Košíc vracať 22. septembra okolo 17:00, po skončení Národného pochodu za život. Registrovať sa a zakúpiť si lístky na vlak môžete na stránke http://www.forumzivota.sk/registracia-na-vlak/. Presné odchody vlaku z jednotlivých staníc budú zverejnené na webovej stránke www.pochodzazivot.sk a www.forumzivota.sk. Bližšie informácie o Vlaku Fóra života na e-mailovej adrese: vlak@forumzivota.sk.

Aj v tomto školskom roku bude prebiehať príprava dospelých na prijatie sviatostí birmovania a eucharistie, kto má záujem môže sa prihlásiť v priebehu septembra v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.