Novinky - oznamy

22. nedeľa v období cez rok (1.9.2013)

22. nedeľa v cezročnom období "C" (1. september 2013)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci september
Sobota - Svätých košických mučeníkov, spomienka
Budúca nedeľa bude 23. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia,18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčková, Grečnarová
Od budúcej nedele - rod. Winklerová, Beňadiková

Úmysly

Pondelok - † rodičia
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Piatok - za obrátenie
Sobota - † Jozef, † rodičia, † Ján, † Júlia
Nedeľa - 8:00 † Martin, † Pavol, † Mária, Ján / 9:30 na úmysel / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

V prípade nedaždivého počasia vás pozývame (deti, rodiny) dnes na opekačku. Stretneme sa o 14:00 pred kaplnkou. Tešia sa animátori z tábora a mladí.

V utorok pozývame žiakov, študentov, učiteľov k sviatosti zmierenia od 16:00 na začiatku školského roku. V nedeľu pozývame na modlitbu k Duchu Svätému – Veni sancte na začiatku školského roku pri sv.omši o 11:00.

6. septembra sa uskutoční stretnutie birmovancov po sv.omši v kaplnke. Témy a otázky na skúšanie sú na stránke farnosti. Skúšanie bude 13. septembra v kaplnke po sv.omši.

7. septembra (sobota) vás pozývame na stretnutie rodín do Bánovej - farský deň, je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zašportovať. Prihlásiť sa možno v sakristii do 4. septembra. Cena účastnika je 2 Eurá.

21.a 22. septembra sa uskutoční Národný pochod za život v Košiciach. Zo Žiliny pôjde v nedeľu špeciálny vlak, cena obojsmerného lístka : dospelý 10 Euro, 5 Euro dieťa do 15 rokov. Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky.

Aj v tomto školskom roku bude prebiehať príprava dospelých na prijatie sviatostí birmovania a eucharistie, kto má záujem môže sa prihlásiť v priebehu septembra v kaplnke.

Spovedať starších a nevládnych budem v stredu.

V sobotu bude krstná náuka o 18:15 v kaplnke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Dnes sa uskutoční púť mužov vo Višňovom, bližšie informácie sú na výveske.

Pozývame Vás na Organové vešpery u sv.Barbory v stredu 4.septembra o 18hod. do kostola sv.Barbory.
Na organoch Peregrina Wernera hrá Daniel Gabčo, poslucháč VŠMU v Bratislave.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.