Novinky - oznamy

23. nedeľa v období cez rok (8.9.2013)

23. nedeľa v cezročnom období "C" (8. september 2013)

Liturgický kalendár

Štvrtok - Najsvätejšie meno Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Piatok - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota - Povýšenie sv. Kríža, sviatok
Budúca nedeľa bude slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 07:00 sv.omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia za mier vo svete
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 08:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Winklerová, Beňadiková
Od budúcej nedele - rod. Dolinayová, Masarcová

Úmysly

Pondelok - † Stanislav, † Ľudovít, † Jindra, † Alojz
Utorok - † Ján, † Štefan, † Anna
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Ján, † Jana, † súrodenci
Piatok - za obrátenie
Sobota - † Mária, † Tomáš, † Štefánia
Nedeľa - 8:00 † Anton, † rodičia / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude do 18:00 adorácia pred sviatosťou oltárnou, 18:50 bude záverečné eucharistické požehnanie, modlitba posv. ruženca bude o 19:00.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

13. septembra sa uskutoční stretnutie birmovancov - skúšanie otázok, po sv.omši v kaplnke. Témy a otázky na skúšanie sú na stránke farnosti

21.a 22. septembra sa uskutoční Národný pochod za život v Košiciach. Zo Žiliny pôjde v nedeľu špeciálny vlak, cena obojsmerného lístka : dospelý 10 Euro, 5 Euro dieťa do 18 rokov a dôchodca nad 70 rokov. Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky.

Aj v tomto školskom roku bude prebiehať príprava dospelých na prijatie sviatostí birmovania a eucharistie, kto má záujem môže sa prihlásiť v priebehu septembra v kaplnke.

Pozývame deti na Erko-stretko 12. septembra o 16:00 v kaplnke.

Vieš pekne spievať a hrať na hud.nástroji tak, môžeš prísť do detského spevokolu Lúčik. Nácvik býva v nedeľu o 9:30 v novom pastoračnom centre.

CVČ Žirafa ponúka deťom, mladým, dospelým krúžky a využitie klubovne. Priestory na Hájiku budú pod novým kostolom. Bližšie informácie sú na webovej stránke http://www.zirafa.sk . Prihlasovať sa dá od 9. septembra v čase od 14:00 do 18:00 v nových priestoroch pod kostolom.

Vo štvrtok pozývame záujemcov o pingpong do školy na Hájiku od 17:00 do 18:30.

Inštitút Communio v Žiline otvára nový ročník neformálneho Vzdelávania angažovaných laikov. Vzdelávanie je určené všetkým, ktorí slúžia vo farských radách alebo spoločenstvách alebo by sa chceli angažovať. Stretnutia sú raz mesačne v sobotu od deviatej do pätnástej hodiny v Diecéznom centre v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 18. septembra 2013. Prihláška a podrobný program vzdelávania sa nachádza na webovej stránke www.icommunio.sk. Ohlasy na minuloročný kurz sa nachádza na www.youtube.com/user/icommunio.

Ďakujeme, bratia a sestry za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.