Novinky - oznamy

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (15.9.2013)

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (15. september 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Piatok - sv. Ondreja Kima, spoločníkov, mučeníkov spomienka
Sobota - sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, spomienka
Budúca nedeľa bude 25. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Dolinayová, Masarcová
Od budúcej nedele - rod. Mintálová, Valeriánová

Úmysly

Pondelok - na úmysel
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre Žofiu
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre Martina, Katarínu, Kristiána
Piatok - † Sidónia, † Michal
Sobota - za duchovné a telesné zdravie, Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

O 19:45 v kaplnke bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1.sv.prijímanie v tomto školskom roku. Treba priniesť potvrdenú prihlášku.

Zbierka na výstavbu kostola bola 900 Euro.

Oznamujeme tým, ktorý sa prihlásili na pochod do Košíc, že vlak odchádza zo železničnej stanice Žilina ráno o 6:30 hod. s príchodom do Košíc 9:25 a z Košíc odchádza večer o 18:35 s príchodom do Žiliny o 21:36. Potrebné je zobrať si so sebou stravu a pitie na celý deň, dáždnik, alebo pršiplášť. Každý musí mať zo sebou lístok, ktorý ste si zakúpili vo svojej farnosti a je zároveň aj miestenkou a rešpektujte pokyny usporiadateľov pri každom vagóne.

Aj v tomto školskom roku bude prebiehať príprava dospelých na prijatie sviatostí birmovania a eucharistie, kto má záujem môže sa prihlásiť v priebehu septembra v kaplnke. Prvé stretnutie bude 30. septembra v kaplnke po sv.omši.

Pozývame deti na Erko-stretko 26. septembra o 16:00 v kaplnke.

Vieš pekne spievať a hrať na hud.nástroji tak, môžeš prísť do detského spevokolu Lúčik. Nácvik býva v nedeľu o 9:30 v novom pastoračnom centre.

CVČ Žirafa ponúka deťom, mladým, dospelým krúžky a využitie klubovne. Priestory na Hájiku budú pod novým kostolom. Bližšie informácie sú na webovej stránke http://www.zirafa.sk

Dom charity sv. Vincenta v Žiline potrebuje pre ľudí bez domova a v núdzi pánske zimné oblečenie predovšetkým však obuv, ponožky a spodné prádlo. Obnosené šatstvo(stačí, aby bolo čisté a funkčné) je potrebné doniesť na Predmestkú 12 v Žiline v prac. dňoch 8.00-11.00 a 13.00-15.00 alebo po tel. dohode na čísle 041/724 47 95.

Tento týždeň v stredu, v piatok a sobotu máme jesenné kántrové dni, obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.