Novinky - oznamy

25. nedeľa v období cez rok (22.9.2013)

25. nedeľa v období cez rok (22. september 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
Piatok - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa bude 26. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv.omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv.omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mintálová, Valeriánová
Od budúcej nedele - rod. Šeboková, Žilinčárová

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc
Piatok - za šťastný pôrod
Sobota - za Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 † rodičia, Peter, Mária / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Sviatosť birmovania pre farnosť Žilina-Hájik bude 5.10. o 10:00 v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Sviatosť birmovania príjme 87 birmovancov.
Svätá spoveď pre birmovancov bude 4.10. v piatok od 17:00 do 18:00 v kaplnke.
Novéna k Duchu Svätému pred sviatosťou birmovania začne od 26. septembra. Bude bývať hneď po sv. omši.

Pozývame Vás na púť do Rajeckej Lesnej v sobotu 5.10. 2013, kde bude fatimský ruženec o 17:15 a po ňom sv.omša o 18:00, ktorú bude celebrovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Bude objednaný autobus pre farnosť Žilina-Hájik a Závodie. Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky na Hájiku, alebo na farskom úrade Žilina-Závodie do 30. septembra.Cena je 2.50 Euro. Autobus odchádza o 15:00 z Konečnej trolejbusu a následne bude stáť na zástavke pri kostole v Závodí.

Aj v tomto školskom roku bude prebiehať príprava dospelých na prijatie sviatostí birmovania a eucharistie, kto má záujem môže sa prihlásiť v priebehu septembra v kaplnke. Prvé stretnutie bude 30. septembra v kaplnke po sv. omši.

Prvoprijímajúce deti budú mať v útorok nácvik o 18:00 v kaplnke a o 18:30 bude sv. omša.

Pozývame deti na Erko-stretko 26. septembra o 16:00 v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.