Novinky - oznamy

26. nedeľa v období cez rok (29.9.2013)

26. nedeľa v období cez rok (29. september 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda - sv. Anjelov strážcov, spomienka
Piatok - sv. Františka z Assisi, spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci október
Budúca nedeľa bude 27. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - výnimočne nebude
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šeboková, Žilinčárová
Od budúcej nedele - rod. Jurčová, Garelová

Úmysly

Pondelok - za dary Ducha Svätého pre rodinu
Utorok - † Jozef, † Anna
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Stela
Piatok - † Jozef
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Sviatosť birmovania pre farnosť Žilina-Hájik bude 5.10. o 10:00 v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Sviatosť birmovania príjme 87 birmovancov.
Svätá spoveď pre birmovancov bude 4.10. v piatok od 17:00 do 18:00 v kaplnke. Po večernej sv.omši bude liturgický nácvik pre birmovancov.
Novéna k Duchu Svätému pred sviatosťou birmovania býva hneď po sv.omši.

Pozývame Vás na púť do Rajeckej Lesnej v sobotu 5.10. 2013, kde bude fatimský ruženec o 17:15 a po ňom sv.omša o 18:00, ktorú bude celebrovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Bude objednaný autobus pre farnosť Žilina-Hájik a Závodie. Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky na Hájiku, alebo na farskom úrade Žilina-Závodie do 30. septembra.Cena je 2.50 Euro. Autobus odchádza o 15:00 z Konečnej trolejbusu a následne bude stáť na zástavke pri kostole v Závodí.

Aj v tomto školskom roku bude prebiehať príprava dospelých na prijatie sviatostí birmovania a eucharistie, kto má záujem môže sa prihlásiť v priebehu septembra v kaplnke. Prvé stretnutie bude 30. septembra v kaplnke po sv.omši.

Prvoprijímajúce deti budú mať v utorok nácvik o 18:00 v kaplnke a o 18:30 bude sv.omša.

Spovedať starších a nevládnych budem v stredu dopoludnia.

Mesiac október je mesiac zasvätený ružencovej Panne Márii, modlievajme sa modlitbu ruženca v rodinách.

Od pondelka do soboty bude v Žiline Týždeň kresťanskej kultúry. Pozývame na prehliadku žilinských katakomb, prednášku, výstavu, prezentáciu novej knihy o viere, diskusiu, modlitby za Blízky východ či organové vešpery. Ste srdečne pozvaní prežiť spolu s nami týždeň kresťanskej kultúry. Viac informácií na plagáte a webovej stránke diecézy.

V stredu 9. októbra navštívi Žilinu známa nemecká sociologička Gabriele Kuby s prednáškou Ideológia rodovej rovnosti. Pri tejto príležitosti bude možné zakúpiť si aj jej svetoznámu knihu s výraznou zľavou. Podujatie sa uskutoční v kostole na Vlčincoch od 17.00.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.