Novinky - oznamy

27. nedeľa v období cez rok (6.10.2013)

27. nedeľa v období cez rok (6. október 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - Ružencovej Panny Márie, spomienka
Piatok - Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline, sviatok
Budúca nedeľa bude 28. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv.omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Jurčová, Garelová
Od budúcej nedele - rod. Mrázová, Trizuljaková

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - na úmysel
Štvrtok - za uzdravenie Jozefa
Piatok - † Andrej, † Veronika
Sobota - za Božiu pomoc a ochranu
Nedeľa - 8:00 † Ladislav, † Margita / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na adoráciu o 18:00, o 18:50 bude záverečné eucharistické požehnanie, modlitba posv. ruženca bude o 19:00.

Prvoprijímajúce deti budú mať v utorok nácvik o 18:00 v kaplnke a o 18:30 bude sv.omša.

Mesiac október je mesiac zasvätený ružencovej Panne Márii, modlievajme sa modlitbu ruženca v rodinách.

Erko-stretnutie pre deti bude 10.októbra o 16:00 v kaplnke.

Stretnutie pútnikov do Lúrd bude v piatok 11. októbra po sv.omši v kaplnke.

Diecézna charita ponúka denný stacionár pre seniorov. Bližšie informácie sú na výveske.

Vyšlo nové číslo časopisu Naša diecéza.Nájdete v ňom reportáž z národného pochodu za život alebo predstavenie martinského dekanátu. Časopis približuje množstvo aktivít z farností v našej diecéze, opisuje duchovný príbeh rodiny, situáciu v Sýrii a ďalšie zaujímavosti. Nechýbajú iné pravidelné rubriky. Ďakujeme za podporu tohto diela. Redakcia rada uvíta vaše návrhy a pripomienky. Cena je 50 centov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Krstná náuka bude v sobotu o 18:15 v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorý sa podieľali na príprave slávnosti sviatosti birmovania, animátorom, miništrantom, speváckemu zboru P.O.Z.