Novinky - oznamy

28. nedeľa v období cez rok (13.10.2013)

28. nedeľa v období cez rok (13. október 2013)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Budúca nedeľa bude 29. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv.omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mrázová, Trizuljaková
Od budúcej nedele - rod. Michalcová, Přikrylová

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Piatok - poďakovanie za 50 rokov života, a za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Sobota - † Ján
Nedeľa - 8:00 † Tibor, † Jozef / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 19:00.

Prvoprijímajúce deti budú mať v utorok nácvik o 18:00 v kaplnke a o 18:30 bude sv. omša.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na bábkové predstavenie po sv. omši o 11:00. Bude sa hrať rozprávka o šípkovej ruženke a o ježovi a zajacovi.

Odchod pútnikov do Lúrd bude v piatok 18.10. o 11:30 z konečnej trolejbusu.

26. októbra Vás pozývame na turistiku, pri ktorej navštívime chodník Jána Pavla II. v blízkosti Rycierovej hory. Prihlásiť sa môžete do 25.10. 2013 v kaplnke na Hájiku.

Erko-stretnutie pre deti bude 24.októbra o 16:00 v kaplnke.

Diecézna charita Žilina otvára dvere svojich zariadení dňa 17. októbra 2013 (štvrtok) pre širokú verejnosť. V rámci Dňa otvorených dverí si môžete pozrieť naše zariadenia pre seniorov, pre ľudí v núdzi a bez domova v Žiline a oboznámiť sa so službami, ktoré týmto núdznym poskytujeme.

Inštitút Communio pozýva v rámci pravidelných utorokov o 17.00 v Diecéznom centre na prednášku Dušana Mončeka o zjaveniach Panny Márie v Sýrii a Medžugorií. Pôvodný program prezentácie knihy Jána Michaličku o sv. Terezke sa presunul na november. Viac na webe inštitútu a facebooku.

Ďakujeme bratia a sestry za duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.