Novinky - oznamy

29. nedeľa v období cez rok (20.10.2013)

29. nedeľa v období cez rok (20. október 2013)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa bude 30. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša po sv.omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv.omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalcová, Přikrylová
Od budúcej nedele - rod. Belešová, Zikešová

Úmysly

Pondelok - † Vendel
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc v rodine
Piatok - † Daniel
Sobota - za Božiu pomoc pre Kamilu
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 19:00.

Prvoprijímajúce deti budú mať v utorok nácvik o 18:00 v kaplnke a o 18:30 bude sv.omša.

Dnes pozývame deti na bábkové predstavenie po sv.omši o 11:00. Bude sa hrať rozprávka o šípkovej ruženke a o ježovi a zajacovi.

26. októbra Vás pozývame na turistiku, pri ktorej navštívime chodník Jána Pavla II. v blízkosti Rycierovej hory. Prihlásiť sa môžete do 25.10. 2013 v kaplnke na Hájiku.

Erko-stretnutie pre deti bude 24. októbra o 16:00 v kaplnke.

Zbierka na výstavbu kostola bola 990 Euro.

Ďakujeme bratia a sestry za duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.