Novinky - oznamy

30. nedeľa v období cez rok (27.10.2013)

30. nedeľa v období cez rok (27. október 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Piatok - Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok, zároveň 1. piatok v mesiaci november
Sobota - Všetkých verných zosnulých
Budúca nedeľa bude 31. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša po sv. omši bude adorácia
Piatok - 8:00, 09:30, 11:00 sv. omša, po sv. omši bude pobožnosť pri kríži
Sobota - 8:00, 18:00 sv. omša - po sv.omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Belešová, Zikešová
Od budúcej nedele - rod. Marcová, Gašpieriková

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - na úmysel
Štvrtok - † František, † Pavlína
Piatok - 8:00 za rodinu Tvrdú / 9:30 na úmysel / 11:00 za farnosť
Sobota - 8:00 † Štefánia, † Ondrej / 18:00 za zosnulých
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 19:00.

V stredu budem spovedať starších a nevládných.

Inštitút Communio srdečne pozýva všetkých na prednášku Pravda o Da Vinciho kóde, ktorú bude mať Dr. Jozef Šoška v priestoroch Diecézneho centra v Žiline v utorok 29.10. o 17.00. V ostatnom období vyšlo viacero kníh, ktoré dehonestujú cirkev a kresťanstvo pod rúškom umenia. Prednáška bude odpoveďou na tieto mätúce podnety.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, projekt Godzone a rada pre mládež a univerzity KBS vás v rámci týždňa cirkvi pre mládež pozývajú na stretnutia, ktoré sa budú konať v dňoch od 11. do 16. novembra 2013 v šiestich mestách na Slovensku: Poprad, Košice, Považská Bystrica, Partizánske, Trnava a Banská Bystrica.
Najbližšie mesto pre nás je Považská Bystrica kde sa stretnutie GODZONE TOUR 2013 s názvom ARMÁDA KRÁĽA uskutoční 13.11. o 18:00.

Na slávnosť Všetkých svätých a Spomienku všetkých verných zosnulých môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci pri nasledovných podmienkach:
• návšteva kostola
• sv. spoveď
• sv. prijímanie
• modlitba za sv. Otca
• modlitba Pána a vyznanie viery
Potom možno získať úplné odpustky pri návšteve cintorína od 1. do 8. novembra, treba však splniť predchádzajúce podmienky.
Po večerných sv. omšiach budeme chodiť spoločne sa modliť na cintorín do Závodia.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.