Novinky - oznamy

31. nedeľa v období cez rok (3.11.2013)

31. nedeľa v období cez rok (3. november 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka
Sobota - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Budúca nedeľa bude 32. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Marcová, Gašpieriková
Od budúcej nedele - rod. Konštiaková, Rašková

Úmysly

Pondelok - za zosnulých kňazov
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - za Božiu pomoc v rodine
Štvrtok - † Miroslav
Piatok - † rodičia, † František, † Herta
Sobota - 18:00 za zosnulých
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † rodičia / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na adoráciu začne o 17:00, o 17:50 bude záverečné eucharistické požehnanie a na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 18:00.

V utorok o 9:30 do kaplnky pozývame mamičky s deťmi na stretnutie. Je to možnosť spoločne sa pomodliť s deťmi, zaspievať, porozprávať.

Prvoprijímajúce deti budú mať v utorok nácvik o 17:30 v kaplnke a o 18:00 bude sv.omša.

Po večerných sv. omšiach budeme chodiť spoločne sa modliť na cintorín do Závodia.

V sobotu bude krstná náuka o 17:15 v kaplnke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Na budúcu nedeľu 10.11. sa uskutoční farský miništrantský turnaj v kalčete, začiatok bude o 13:30 v novom pastoračnom centre.

Vo štvrtok 7.11. 2013 sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v Trnovom. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Pozývame Vás na Organové vešpery u sv.Barbory v stredu 6. novembra o 18:00. Na organoch Peregrina Wernera hrá skvelá slovenská organistka Monika Melcová dlhodobo pôsobiaca v zahraničí (Paríž, San Sebastian, Sapporo).

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza, kde sa dočítate o návšteve nemeckej sociologičky Gabriele Kuby, o Týždni kresťanskej kultúry, novootvorenej univerzitnej knižnici v Ružomberku a pripravovaných podujatiach. V Nezabudnutom svetle si spomíname na dvoch významných ľudí – Jána Gotčára a Jozefa Šurába. V časopise nechýbajú ani ďalšie pravidelné rubriky.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.