Novinky - oznamy

32. nedeľa v období cez rok (10.11.2013)

32. nedeľa v období cez rok (10. november 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Utorok - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Budúca nedeľa bude 33. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Rašková
Od budúcej nedele - rod. Pupišová, Kondelová

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Štefánia
Piatok - † Michal, † Anna
Sobota - za Božiu pomoc pre Jarmilu
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † Katarína, † Milan / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 18:00.

V utorok o 9:30 do kaplnky pozývame mamičky s deťmi na stretnutie. Je to možnosť spoločne sa pomodliť s deťmi, zaspievať, porozprávať.

Prvoprijímajúce deti budú mať v utorok nácvik o 17:30 v kaplnke a o 18:00 bude sv.omša.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Na budúcu nedeľu bude bábkové predstavenie pre deti po sv.omši o 11:00.

Rodičia detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, budú mať stretnutie 24.11. o 19:00 v kaplnke.

Oznamy z diecéznej charity:
Hospicová starostlivosť zaručuje nevyliečiteľne chorým ľuďom, že nebudú trpieť neznesiteľnými bolesťami, za každých okolností bude zachovaná ich ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach nezostanú sami.
Viac informácií: http://charita.sk/stranky/hospice

V dňoch 14. - 20. novembra 2013 v Hypermarkete Tesco Žilina (Ul. Košická) bude prebiehať potravinová zbierka pre ľudí v núdzi pre zariadenia Diecéznej charity Žilina. Zakúpené trvanlivé potraviny, čistiace a hygienické potreby môžete odovzdať priamo v predajni zamestnancom a dobrovoľníkom Diecéznej charity Žilina.

Inštitút Communio a časopis Naša Žilinská diecéza pozývajú na prezentáciu knihy Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti od Jána Michaličku. Prezentácia sa uskutoční v utorok 12. novembra o 17.00 v aule Diecézneho centra v Žiline. Mons. Ján Michalička (1919-1997) prežil v Žiline 44 rokov a mnohí si naň určite ešte pamätajú ako na obetavého kňaza. Jeho kniha o svätej Terezke predstavuje hlboké duchovné čítanie.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.