Novinky - oznamy

33. nedeľa v období cez rok (17.11.2013)

33. nedeľa v období cez rok (17. november 2013)

Liturgický kalendár

Štvrtok - Obetovania Panny Márie, spomienka
Piatok - sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Budúca nedeľa bude 34. nedeľa v období cez rok - nedeľa Krista Kráľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Pupišová, Kondelová
Od budúcej nedele - rod. Lutišanová, Čelková

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Štvrtok - † Ján, † Cyril, † Štefánia
Piatok - poďakovanie za 60 rokov manželstva
Sobota - za Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 † Peter, † Alžbeta, † Štefan / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 18:00.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa. Môžeme získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.

Dnes bude bábkové predstavenie pre deti po sv. omši o 11:00.

Dňa 23.11. 2013 - t.j. v sobotu - organizujeme Katarínske posedenie so zábavou v priestoroch pod novým kostolom. Bude to stretnutie s možnosťou porozprávať sa, zatancovať, tombola. Začiatok o 19:00 hodine. Na začiatku požehnáme nové pastoračné priestory pod kostolom.
Informácie, ktoré sa týkajú posedenia:
1. max. kapacita je 70 ľudí
2. reprodukovaná hudba
3. priniesť dobrý vtip alebo príbeh, taktiež dobrú náladu
4. cena vstupeniek 8 euro dospelí, študenti 4 euro, lístky si môžete zakúpiť v sakristii, alebo u rod. Tumovej do štvrtku
5. občerstvenie formou švédskych stolov
6. gazdinky sa môžu tak ako po minulé roky prezentovať prinesením koláčov vlastnej výroby
7. kto chce prispieť do tomboly nejakou cenou, môže ju doniesť do kaplnky.
Bližšie informácie o tomto podujatí môžete získať p. Tumovej: 0910 922 110.

Rodičia detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, budú mať stretnutie 24.11. o 19:00 v kaplnke.

Školské sestry sv. Františka Vás spolu s mladými pozývajú na celonočnú adoráciu zo 7. na 8. decembra 2013 v Katolíckom dome v Žiline. Predchádzať jej bude duchovná obnova na tému: "Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha."

Inštitút Communio srdečne pozýva na utorok 19.11. o 17.00 do Diecézneho centra na prednášku Pavla Hudáka o rodine. Výborný prednášateľ, ktorý vie zaujať všetky vekové kategórie na aktuálne témy o vzťahoch.

Zbierka na výstavbu kostola bola 635 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.