Novinky - oznamy

34. nedeľa v období cez rok – nedeľa Krista kráľa (24.11.2013)

34. nedeľa v období cez rok – nedeľa Krista kráľa (24. november 2013)

Liturgický kalendár

Sobota - sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa bude 1. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Lutišanová, Čelková
Od budúcej nedele - rod. Kucharovičová, Šimeková

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - † Viktor
Štvrtok - za Božiu pomoc
Piatok - za zdravie dcéry
Sobota - † Lýdia
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Helena, † Jozefína / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 18:00.

Dnes po sv. omšiach bude pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa. Môžeme získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.

Rodičia detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, budú mať stretnutie dnes o 19:00 v kaplnke.

Na budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence pri sv. omšiach.

Školské sestry sv. Františka Vás spolu s mladými pozývajú na celonočnú adoráciu zo 7. na 8. decembra 2013 v Katolíckom dome v Žiline. Predchádzať jej bude duchovná obnova na tému: "Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha."

V nedeľu 8.12. vás pozývame na adventný koncert do kaplnky Božieho milosrdenstva na Hájiku o 18:00.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili a zorganizovali Katarínskú zábavu.