Novinky - oznamy

1. adventná nedeľa (1.12.2013)

1.adventná nedeľa (1. december 2013)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Piatok - sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci december
Sobota - sv. Ambróza biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa bude 2.adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kucharovičová, Šimeková
Od budúcej nedele - rod. Blažeková, Kopčová

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - za Božiu pomoc v rodine
Štvrtok - † Štefan, † Mária, † Rudolf
Piatok - † Radoslav, † rodičia
Sobota - za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Katarínu a Dušana
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 † Eva, † Jozef / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na adoráciu, ktorá začne o 17:00, o 17:50 bude záverečné eucharistické požehnanie a na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 18:00.

Dnes budeme požehnávať adventné vence a sviece pri sv.omšiach.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Začíname adventnú hru pre deti, bližšie informácie sú v sakristii kaplnky.

Zapisujeme úmysly na mesiac január a február v sakristii kaplnky.

Spovedať starších a nevládnych budem v stredu dopoludnia, zároveň to bude spoveď aj pred vianocami pre starších a nevládnych. Kto by mal záujem nahlásiť aj iných ľudí ako sú nahlásení na 1.piatok, môže tak urobiť do stredy.

V nedeľu 8.12. vás pozývame na adventný koncert do kaplnky Božieho milosrdenstva na Hájiku o 18:00. Vstupné je dobrovoľné.

Pozývame Vás na Taize modlitbu do Kostola sv. Barbory - 2.12.2013 o 18.00.

Gymnázium svätého Františka z Assisi v Žiline srdečne pozýva všetkých záujemcov o štvorročné a osemročné štúdium na Deň otvorených dverí dňa 9.12.2013. Viac informácií nájdete na plagáte a na webovej stránke www.gsf.sk.

V dňoch 15. – 23.12.2012 sa budeme v našej farnosti modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Je to pobožnosť, ktorá sa modlí v rodinách. Táto pobožnosť je peknou prípravou na Vianočné sviatky. Môžu sa prihlásiť rodiny, ale aj jednotlivci. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v kaplnke v sakristii. V sobotu 14. decembra po sv. omši bude informačné stretnutie.

Kto by mal záujem pridať sa do služby vo farnosti na upratovanie, tak sa môže napísať vzadu v kaplnke na stolíku.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.