Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa (8.12.2013)

2. adventná nedeľa (8. december 2013)

Liturgický kalendár

Pondelok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Štvrtok - Preblahoslavenej Panny Márie Gaudelupskej, ľubov. spomienka
Piatok - sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Sobota - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa bude 3.adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:00, 18:30 sv. omša
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Blažeková, Kopčová
Od budúcej nedele - rod. Briestenská, Čarná

Úmysly

Pondelok - 17:00 za Božiu pomoc v rodine, 18:30 na úmysel
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Vincencia, † Justín
Piatok - za Božiu milosť
Sobota - za Božiu pomoc pre rodinu
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc a vypočutie prosieb pre Jozefa a Annu / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca, ktorá bude o 17:00.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Zapisujeme úmysly na mesiac január a február v sakristii kaplnky.

Dnes vás pozývame na adventný koncert do kaplnky Božieho milosrdenstva na Hájiku o 18:00. Vstupné je dobrovoľné.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na bábkové predstavenie po sv. omši o 11:00.

Pozývame deti, ktoré chcú koledovať v rámci Dobrej noviny na stretnutie, ktoré bude dnes v kaplnke o 14:30.

V dňoch 15. – 23.12.2012 sa budeme v našej farnosti modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Je to pobožnosť, ktorá sa modlí v rodinách. Táto pobožnosť je peknou prípravou na Vianočné sviatky. Môžu sa prihlásiť rodiny, ale aj jednotlivci. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v kaplnke, v sakristii. V sobotu 14. decembra po sv. omši bude informačné stretnutie.

Pozývame všetkých od 9. do 12. decembra 2013 (10.00 - 17:30 hod.) do stánku Diecéznej charity Žilina na vianočných trhoch na Mariánskom námestí v Žiline.

Vyšiel nový informačný list žilinských farností k Vianociam, môžete si zobrať vzadu v kaplnke.

Vyšlo najnovšie číslo diecézneho časopisu. Prináša výber z prednášky Pavla Hudáka o rodine, článok Vilama Judáka o Cyrilovi a Metodovi alebo rozhovor s americkým biskupom o podpore projektov na Slovensku. Okrem správ zo života farností v ňom nájdete tradičné rubriky o rodine, deťoch a svedectvo mladých ľudí. Súčasťou tohto čísla je aj súťaž o zaujímavé ceny. Časopis si môžete zakúpiť vzadu v kaplnke. Cena je 50 centov.

Na budúcu sobotu 14.12. Vás pozývame na pingpongový turnaj v priestoroch ZŠ Hájik. Zahájenie turnaja bude o 9:00. Je potrebné mať športovú obuv.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.