Novinky - oznamy

4. adventná nedeľa (22.12.2013)

4. adventná nedeľa (22. december 2013)

Liturgický kalendár

Streda - Narodenie Pána - slávnosť, prikázaný sviatok
Štvrtok - sv. Štefana, diakona, prvého mučeníka, sviatok
Piatok - sv. Ján, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota - sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
Nedeľa - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 16:00 – detská sv. omša
Streda - 0:00, 8:00, 9:30, 11:00 - detská, 18:00 sv. omša
Štvrtok - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša, pri sv. omšiach požehnáme mamičky, ktoré čakajú dieťa
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša - pri sv. omšiach bude obnovenie manželských sľubov

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerová, Konušiková, Svrčková
Od budúcej nedele - rod. Zatkalíková, Šošková, Šilhárová, Jančigová

Úmysly

Pondelok - † Emil, † Viola, † Žofia, † Alojz
Utorok - † František, † Albína, † Rudolf, † Veronika
Streda - 0:00 † Štefan, † Krištof, † Vladimír, 8:00 za Božiu pomoc v rodine, 9:30 za zdravie, obrátenie, vnútorné uzdravenie pre Aniku a Jozefa, 11:00 za našu farnosť, 18:00 † Juraj, † Magdaléna, † Štefan
Štvrtok - 8:00 za Božiu pomoc v rodine, 9:30 na úmysel, 11:00 na úmysel
Piatok - za Božiu pomoc
Sobota - za Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc / 09:30 † Milan / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Betlehemské svetlo si môžete prevziať od 8:00 v kaplnke na Štedrý deň.

24. 12. 2013 o 16:00 sv. omša pre deti, pri sv. omši bude vyhodnotenie adventnej súťaže pre deti.

Môžete sa nahlásiť na koledovanie Dobrá novina. Týmto spôsobom môžete podporiť deti v chudobných krajinách. Koledníci Dobrej noviny budú chodiť 27., 28. decembra v čase, v akom sa nahlásite. Prihlásiť sa dá vzadu na stolíku v kaplnke.

Kto má záujem, aby im kňaz požehnal byt, môže sa nahlásiť do 8. januára 2014 v sakristii po sv. omšiach.

V utorok 31. 12. bude silvestrovský výstup do Vrátnej, stretnutie ohľadom dopravy bude v pondelok po sv. omši.

Vo štvrtok 26.12.2013 o 17:00 sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch uskutoční tradičný vianočný koncert: "V Slovenskom Betleheme", ktorý bude naživo vysielať Slovenská televízia. Srdečne ste pozvaní.

Na Božie narodenie bude výročná vianočná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestr,y za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujeme za zabezpečenie občerstvenia pre kňazov pri spoločnej spovedi.