Novinky - oznamy

Nedeľa Svätej rodiny (29.12.2013)

Nedeľa Svätej rodiny (29. december 2013)

Liturgický kalendár

Streda - Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Štvrtok - sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Piatok - Najsvätejšie meno Ježiš, spomienka, zároveň 1.piatok v mesiaci január
Nedeľa - 2.nedeľa po Narodení Pána

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:00 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou
Streda - 8:00, 9:30, 11:00 - detská, 18:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv.omša, po sv.omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zatkalíková, Šošková, Šilhárová, Jančigová
Od budúcej nedele - rod. Melová, Korbelová

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - za Božiu pomoc v rodine
Streda - 8:00 † Jozef, 9:30 za rodinu, 11:00 za našu farnosť, 18:00 za Božiu pomoc pre Máriu
Štvrtok - +Eva
Piatok - poďakovanie za 40 rokov života
Sobota - † Stela
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 za farnosť / 11:00 poďakovanie za 50 rokov života

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Vo štvrtok budem dopoludnia spovedať starších a nevládných.

Kto má záujem, aby im kňaz požehnal byt, môže sa nahlásiť do 8. januára 2014 v sakristii po sv. omšiach.

V utorok 31. 12. bude silvestrovský výstup do Vrátnej, stretnutie ohľadom dopravy bude v pondelok po sv.omši.

V tento deň Vás pozývame aj na adoráciu, ktorá bude od 23:00, o 23:50 bude záverečné eucharistické požehnanie. Potom spoločne privítame Nový rok.

Na Nový rok bude výročná farská ofera.

10. januára Vás pozývame na prednášku p. Sanigu „Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode“ o 19:00 v kaplnke Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.