Novinky - oznamy

Druhá nedeľa po Narodení pána (5.1.2014)

Druhá nedeľa po Narodení pána (5. január 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok, pri sv. omšiach budeme požehnávať vodu a kriedu
Nedeľa - budúca nedeľa bude sviatok Krstu Krista Pána
V pondelok budú sv. omše ako bývajú v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 8:00, 9:30, 11:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Melová, Korbelová
Od budúcej nedele - rod. Michalková, Zuskáčová

Rôzne

V pondelok pri sv.omši o 11:00 bude hrať ľudová hudba Minaríkovci z Horného Vadičova pri sv. omši.

Dnes Vás pozývame na adoráciu, ktorá začne o 17:00, o 17:50 bude záverečné eucharistické požehnanie a na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Vo štvrtok bude adorácia po večernej sv. omši.

Vo štvrtok 9.1. sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu u dominikánov, rekolekcia začne o 9:30 sv. omšou.

Kto v sebe cíti kňazské povolanie, môže sa prihlásiť v sakristii kaplnky.

Kto má záujem, aby im kňaz požehnal byt, môže sa nahlásiť do 8. januára 2014 v sakristii po sv. omšiach.

10. januára Vás pozývame na prednášku p. Sanigu „Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode“ o 19:00 v kaplnke Božieho milosrdenstva.

Pozývame Vás na Novoročný organový koncert do katedrály Najsv. Trojice túto nedeľu 5. januára o 15 hod. Účinkujúci sú z Oddelenia cirkevnej hudby a organa Konzervatória v Žiline (Marián Muška, Simona Matyšáková a Pavol Valášek).

28. februára Vás pozývame na ples Kresťanský rodín v hoteli Slovakia. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zabaviť sa. Cena vstupenky je 20 Euro. Lístky v Žiline je možné zakúpiť v kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku, alebo u p. Baškovej na Cirkevnej základnej škole Romulada Zaymusa.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.