Novinky - oznamy

Nedeľa krstu Krista Pána (12.1.2014)

Nedeľa krstu Krista Pána (12. január 2014)

Liturgický kalendár

Piatok - sv. Antona, opáta, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalková, Zuskáčová
Od budúcej nedele - rod. Labátová, Mičianová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Vo štvrtok bude adorácia po večernej sv. omši.

Od 18.do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Program jednotlivých modlitbových stretnutí v Žiline je na výveske.

28. februára Vás pozývame na ples Kresťanský rodín v hoteli Slovakia. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zabaviť sa. Cena vstupenky je 20 Euro. Lístky v Žiline je možné zakúpiť v kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku, alebo u p. Baškovej na Cirkevnej základnej škole Romulada Zaymusa.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na bábkové predstavenie po sv. omši o 11:00 v kaplnke.

Na púť do Fatimy a Santiaga de Compostela sa môžete prihlásiť do 31.januára.

Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka bude dňa 15. a 16. januára 2014 (streda-štvrtok) od 14. 30 do 17. 30 hod. v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis bude prebiehať v dňoch: 17.1.2014 /piatok/ od 14.00 do 18.00 a 18.1.2014 /sobota/ od 8.00 do 12.00. Bližšie informácie sú na www. stránke školy.

Srdečne Vas pozývame na Taize modlitbu do kostola sv. Barbory 13.1. o 18.00.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli spevom, alebo akoukoľvek pomocou počas vianočného obdobia.