Novinky - oznamy

2. nedeľa v období cez rok (19.1.2014)

2.Nedeľa v období cez rok "A" (19. január 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Piatok - sv. Františka Saleského, biskupa učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota - Obrátenie sv. Pavla, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 3.nedeľa v období cez rok

Sväté omše

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 7:00
Štvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Labátová, Mičianová
Od budúcej nedele - rod. Ružbárska, Mažgútová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Vo štvrtok bude adorácia po večernej sv. omši.

Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Program jednotlivých modlitbových stretnutí v Žiline je na výveske.

28. februára Vás pozývame na ples Kresťanský rodín v hoteli Slovakia. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zabaviť sa. Cena vstupenky je 20 Euro. Lístky v Žiline je možné zakúpiť v kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku, alebo u p. Baškovej na Cirkevnej základnej škole Romulada Zaymusa.

Dnes pozývame deti na bábkové predstavenie po sv. omši o 11:00 v kaplnke.

Na budúci víkend (24.1.-26.1.) Vás pozývame na modlitbové stretnutie matiek v kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku vždy o 17:00. V piatok by boli modlitby za odprosenie vlastných hriechov, v sobotu odprosovanie za hriechy iných, ktorí nejakým spôsobom zasahujú do života našich detí a v nedeľu by boli ďakovné modlitby. Pozývame aj otcov na tieto stretnutia.

Pozvánka na prezentáciu.
Ide o prezentaciu o živote a utrpení Božieho služobníka, spišského biskupa Jana Vojtaššáka, ktorý bol v roku 1958 väznený vo väznici KV StB v Žiline (dnešný saleziánsky dom). Biskupa Vojtaššáka bude prezentovať pri večernej sv. omši v pondelok 27. januára o 17:30 u saleziánov v Žiline kňaz Spišskej diecézy a cirkevný historik HEDr. Luboslav Hromjak, PhD.

Súkromné centrum voľného času Žirafa oznamuje, že od februára otvára krúžok "Cvičenie pre ženy". Krúžok sa bude konať 1x týždenne v stredu v čase od 18. h do 19. h. Cena je 3 Eurá / hod. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v pracovných dňoch od 14. h do 18. h v Klubovni Hájovňa.

Zbierka na výstavbu kostola bola 950 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.