Novinky - oznamy

3. nedeľa v období cez rok (26.1.2014)

3. nedeľa v období cez rok "A" (26. január 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude sviatok Obetovanie Pána, pri sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviece

Sväté omše

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 7:00
Štvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Ružbárska , Mažgútová
Od budúcej nedele - rod. Masná, Bergerová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Vo štvrtok bude adorácia po večernej sv. omši.

Pozvánka na prezentáciu.
Ide o prezentáciu o živote a utrpení Božieho služobníka, spišského biskupa Jana Vojtaššáka, ktorý bol v roku 1958 väznený vo väznici KV StB v Žiline (dnešný saleziánsky dom). Biskupa Vojtaššáka bude prezentovať pri večernej sv. omši v pondelok 27. januára o 17.30 u saleziánov v Žiline kňaz Spišskej diecézy a cirkevný historik HEDr. Luboslav Hromjak, PhD.

Súkromné centrum voľného času Žirafa oznamuje, že od februára otvára krúžok "Cvičenie pre ženy". Krúžok sa bude konať 1x týždenne v stredu v čase od 18. h do 19. h. Cena je 3 Eurá / hod. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v pracovných dňoch od 14. h do 18. h v Klubovni Hájovňa.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.