Novinky - oznamy

4. nedeľa v období cez rok (2.2.2014)

4. nedeľa v období cez rok "A" (2. február 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,spomienka
Streda - sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci február
Nedeľa - budúca nedeľa bude 5.nedeľa v období cez rok

Sväté omše

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 7:00
Štvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masná, Bergerová
Od budúcej nedele - rod. Sviteková, Surovcová, Mikušová

Rôzne

Dnes pri sv. omšiach požehnáme hromničné sviece, zajtra bude pri sv. omši svätoblažejské požehanie hrdla.

Dnes Vás pozývame na adoráciu, ktorá začne o 17:00, o 17:50 bude záverečné eucharistické požehnanie a na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Spovedať starších a nevládnych budem v stredu dopoludnia.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok, utorok a v stredu pol hodiny pred sv. omšou, vo štvrtok od 16:30, v piatok od 16:00.

Vo štvrtok bude adorácia po večernej sv. omši za kňazské povolania.

Pozvánka na kurz sympto-termálnej metódy, ktorý bude 8.2. v CVČ Strom na Solinkách v čase od 15:30 do 17:30.

Na budúcu sobotu bude krstná náuka o 17:15 v kaplnke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.