Novinky - oznamy

7. nedeľa v období cez rok (23.2.2014)

7. nedeľa v období cez rok "A" (23. február 2014)

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 8. nedeľa v období cez rok

Sväté omše

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 7:00
Štvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horačková, Grečnarová
Od budúcej nedele - rod. Masarcová, Beňadiková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

Vo štvrtok bude adorácia po večernej sv. omši.

V sobotu po sv. omši bude fatimská pobožnosť.

Dnes pozývame deti na karneval o 15:00 v pastoračných priestoroch pod novým kostolom.

Ples rodín začína o 19:00 v piatok 28.2. v hoteli Slovakia.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.