Novinky - oznamy

8. nedeľa v období cez rok (2.3.2014)

8. nedeľa v období cez rok "A" (2. marec 2014)

Liturgický kalendár

Streda - Popolcová streda - deň prísneho pôstu
Piatok - 1. piatok v mesiaci marec
Nedeľa - budúca nedeľa bude 1. pôstna nedeľa

Sväté omše

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 17:00 a 18:30
Štvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masarcová, Beňadiková
Od budúcej nedele - rod. Dolinayová, Mažgútová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na eucharistickú adoráciu o 17:00, o 17:50 bude záverečné eucharistické požehanie a na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 18:00.

V stredu budú sv. omše o 17:00 a 18:30.

V stredu dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať pondelok, utorok pol hodiny pred sv. omšami, v stredu počas sv. omší, vo štvrtok a v piatok od 16:30.

Na budúcu sobotu bude krstná náuka o 17:15.

Pobožnosť krížovej cesty bude nasledovne: v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Kto by mal záujem zúčastniť sa 15. marca Modlitbového dňa ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov, môže sa prihlásiť na farskom úrade v Závodí do konca tohto týždňa.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem brigádnikom, ktorí pomohli upratovať novostavbu fary, a tým, ktorí pomohli zorganizovať detský karneval a kresťanský ples rodín.