Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa (9.3.2014)

1. pôstna nedeľa "A" (9. marec 2014)

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 2 pôstna nedeľa

Sväté omše

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 7:00
Štvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Dolinayová, Mažgútová
Od budúcej nedele – rod. Mintalová, Valerianová

Rôzne

V tomto týždni sú jarné kántrové dni – streda, piatok, sobota. Témou jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Krížové cesty v našej farnosti budú bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30 v kaplnke.

Vyšlo najnovšie číslo časopisu Naša Žilinská diecéza, ktoré prináša rozhovor so salzburským biskupom Launom, skladateľom Petrom Vlčkom a v Nezabudnutom svetle nám o sviečkovej manifestácii porozprával Peter Dobeš. Nechýbajú ani pravidelné rubriky o rodinách či misiách a nová rubrika Recepty sestry Kristíny. Zakúpiť si ho môžete vzadu na stolíku. Cena je 0,50 €.

Každú stredu v pôste vás pozývame do Diecézneho centra na katechézy o bolesti a utrpení spojených s modlitbou, ktoré pripravil Dr. Jozef Šelinga. Začiatok je o 17:00.

V nedeľu 30. marca sa v Žiline Dome odborov uskutoční výnimočný koncert pod názvom Zbory: Láskou nás prikrývaj. Kto by mal záujem, nech sa prihlási v sakristii do 16. marca. Cena je 5 €.

Ochotnícke divadlo Slovákov žijúcich v Londýne vás pozýva na divadelné predstavenie Mučeníci Slova. Ide o originálne a pútavé spracovanie životného príbehu sv. Cyrila a Metoda, aké na Slovensku nemá obdobu. Diváci môžu rátať tak s dobrou zábavou, ako aj s hlbokým zážitkom. Predstavenie sa uskutoční 22. marca o 17:00 v Kostole Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách. Vstupné - dobrovoľné.

Pozývame Vás aj začiatkom pôstu do Kostola sv. Barbory na Taizé modlitby. 10.3. - teraz v zmenenom čase - 17:30!

Oznam pre deti: na budúcu nedeľu po sv. omši o 11.00 sa uskutoční bábkové predstavenie pre deti s názvom „Obor a Jano“.

CK Trip organizuje zájazd na Zebrzydowsku kalváriu na Veľký piatok s možnosťou zúčastniť sa na dramatizovanej krížovej ceste. Bližšie informácie sú k dispozícii v sakristii.

Na dnes bude zbierka na výstavbu kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.