Novinky - oznamy

2. pôstna nedeľa (16.3.2014)

2. pôstna nedeľa "A" (16. marec 2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Nedeľa
- budúca nedeľa bude 3. pôstna nedeľa

Sväté omše

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 18:00
Štvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Mintalová,Valerianová
Od budúcej nedele – rod. Šeboková, Žilinčárová

Rôzne

V stredu bude sv. omša o 18:00.

Krížové cesty v našej farnosti bývajú v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30 v kaplnke.

V nedeľu 30. marca sa v Žiline Dome odborov uskutoční výnimočný koncert pod názvom Zbory: Láskou nás prikrývaj. Kto by mal záujem, nech sa prihlási v sakristii do 16. marca. Cena je 5€.

Školské sestry sv. Františka a mladí z GSF pozývajú mladých vo veku od 15 rokov na duchovnú obnovu spojenú s celonočnou adoráciou v termíne od 29. do 30. marca v priestoroch Katolíckeho domu v Žiline. Téma: Život s Duchom svätým. Pozvaní hostia: spoločenstvo Eliáš, speváčka Simona Martausová. Prihlasovanie prebieha do 23. marca. (Podrobnosti na plagáte).

Ochotnícke divadlo Slovákov žijúcich v Londýne vás pozýva na divadelné predstavenie Mučeníci Slova. Ide o originálne a pútavé spracovanie životného príbehu sv. Cyrila a Metoda, aké na Slovensku nemá obdobu. Diváci môžu rátať tak s dobrou zábavou, ako aj s hlbokým zážitkom. Predstavenie sa uskutoční 22. marca o 17.00 v Kostole Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách. Vstupné - dobrovoľné.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva na benefičný koncert v nedeľu 23. marca 2013 o 15:00 hod. do auly školy. Koncert venujú študenti gymnázia hodnote a ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Dobrovoľným príspevkom môžete podporiť neziskovú organizáciu Áno pre život v Rajeckých Tepliciach.

Pozývame vás na víkendovú duchovnú obnovu pre rodiny pre žilinský dekanát v Rodinkove v Belušských Slatinách. Bližšie informácie sú na výveske.

Pozývame Vás na podujatie Žilina za život na podporu rodiny 22.3. 2014 na Hlinkovom námestí od 15:00 do 17:00. Bližšie informácie sú na výveske.

Oznam pre deti: dnes po sv. omši o 11.00 sa uskutoční bábkové predstavenie pre deti s názvom „Obor a Jano“.

Zbierka na výstavbu kostola bola 670 Euro. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na krížovú cestu o 14:30 do kaplnky.

Dnes bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie, o 19:00 v kaplnke.

Ďakujeme bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.