Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa (30.3.2014)

4. pôstna nedeľa "A" (30. marec 2014)

Liturgický kalendár

Piatok - 1. piatok v mesiaci apríl
Nedeľa - 5. pôstna nedeľa

Sväté omše

Pondelok 18.30
Utorok 18.30
Streda 7:00
Štvrtok 18.30
Piatok 18.30
Sobota 19.00
Nedeľa 8.00 / 9.30 / 11.00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Jurčová, Garelová
Od budúcej nedele – rod. Marcová, Přikrylová

Rôzne

V stredu dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych, zároveň je možnosť nahlásiť aj ďalších, lebo je to sv. spoveď pred Veľkou nocou.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať polhodiny pred sv. omšami v pondelok a utorok, štvrtok od 16:30, v piatok od 16:30.

Večerné sv. omše budú bývať večer o18:30, v stredu o 7:00 ráno, v sobotu o 19:00, v nedeľu ostávajú nezmenené.

V utorok začnú sv. omše pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie o 18:30, o 18:00 bude nácvik piesní.

Dnes pozývame na krížovú cestu o 14:30 do kaplnky po nej sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Potom bude nasledovať modlitba posv.ruženca.

Vo štvrtok po sv.omši Vás pozývame na adoráciu za kňazské a rehoľné povolania.

Krížové cesty v našej farnosti bývajú v piatok o 18:00 a v nedeľu o 14:30 v kaplnke.

Na budúcu sobotu po sv. omši bude fatimská pobožnosť.

Pozývame vás na víkendovú duchovnú obnovu pre rodiny pre žilinský dekanát v Rodinkove v Belušských Slatinách od 11. do 13. apríla. Bližšie informácie sú na výveske.

O 18:00 na Veľký piatok Vás pozývame na dramatizovanú krížovú cestu v kaplnke Božieho milosrdenstva na sídlisku Žilina-Hájik, ktorú budú hrať herci žilinských divadiel. Lístky si môžete zakúpiť v predajni Spolku sv. Vojtecha na Marianskom námestí a v kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku po sv. omši od 1.4. Cena lístka je 5 Euro.

Pre veľký záujem,otvárame druhú skupinu krúžku: Cvičenie pre ženy, mamičky. Každý piatok, v čase od 19:00 do 20:00 hod. Možnosť prihlásenia osobne v Klubovni Hájovňa. Mesačný poplatok 12 eur ( 3 eurá na hodinu).

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť prihlásiť sa na konverzácie Francúzštiny alebo Taliančtiny so zahraničnými lektormi v klubovni Hájovňa. Lektori sú veľmi milí, mladí a sympatickí ľudia.
Francúzština bude prebiehať každý štvrtok v čase od 16:.00 do 17:30 hod, cena je 10 €/mesiac.
Taliančtina bude prebiehať každý utorok v čase od 16:00 do 17:30 hod. Cena je 10 €/ mesiac.
Prihlásiť sa môžte buď osobne v klubovni Hájovňa alebo telefonicky. Tel.č. 0903 592 792 alebo č. 0903 385 393

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.